ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rp.110,000,-
1 سال
Rp.135,000,-
1 سال
Rp.135,000,-
1 سال
.net hot!
Rp.120,000,-
1 سال
Rp.140,000,-
1 سال
Rp.140,000,-
1 سال
.org
Rp.160,000,-
1 سال
Rp.160,000,-
1 سال
Rp.160,000,-
1 سال
.asia
Rp.230,000,-
1 سال
Rp.230,000,-
1 سال
Rp.230,000,-
1 سال
.tv
Rp.490,000,-
1 سال
Rp.490,000,-
1 سال
Rp.490,000,-
1 سال
.info
Rp.150,000,-
1 سال
Rp.150,000,-
1 سال
Rp.150,000,-
1 سال
.in
Rp.240,000,-
1 سال
Rp.240,000,-
1 سال
Rp.240,000,-
1 سال
.co
Rp.400,000,-
1 سال
Rp.400,000,-
1 سال
Rp.400,000,-
1 سال
.us
Rp.115,000,-
1 سال
Rp.115,000,-
1 سال
Rp.115,000,-
1 سال
.biz
Rp.160,000,-
1 سال
Rp.160,000,-
1 سال
Rp.160,000,-
1 سال
.name
Rp.120,000,-
1 سال
Rp.120,000,-
1 سال
Rp.120,000,-
1 سال
.xyz
Rp.200,000,-
1 سال
Rp.200,000,-
1 سال
Rp.200,000,-
1 سال
.cloud
Rp.310,000,-
1 سال
Rp.310,000,-
1 سال
Rp.310,000,-
1 سال
.me
Rp.410,000,-
1 سال
Rp.410,000,-
1 سال
Rp.410,000,-
1 سال
.top
Rp.170,000,-
1 سال
Rp.1,700,000,-
1 سال
Rp.170,000,-
1 سال
.pw
Rp.125,000,-
1 سال
Rp.125,000,-
1 سال
Rp.125,000,-
1 سال
.download
Rp.415,000,-
1 سال
Rp.415,000,-
1 سال
Rp.415,000,-
1 سال
.id hot!
Rp.275,000,-
1 سال
Rp.275,000,-
1 سال
Rp.275,000,-
1 سال
.co.id
Rp.110,000,-
1 سال
Rp.110,000,-
1 سال
Rp.110,000,-
1 سال
.web.id hot!
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
.or.id
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
.ac.id
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
.sch.id
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
.biz.id
Rp.100,000,-
1 سال
Rp.100,000,-
1 سال
Rp.100,000,-
1 سال
.my.id
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
Rp.55,000,-
1 سال
.tech
Rp.1,000,000,-
1 سال
Rp.1,000,000,-
1 سال
Rp.1,000,000,-
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains